Adatkezelői nyilatkozat

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink leendő igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
Hatályos: 2021. november 28-tól visszavonásig.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az alábbi linken érhető el magyarul: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.panelvillanyszereles.com (a továbbiakban: honlap) látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

1. Adatkezelő megnevezése

Bara-Horváth Péter e.v.
Székhely: 2671 Őrhalom, Deák Ferenc u. 25.
Nyilvántartási szám: 50016275
Adószám: 67297597-1-32
Levelezési cím: 1116 Budapest, Fegyvernek u. 4. fszt. 3.
E-mail cím: info@lakasvillanyszereles.hu
Telefonszám: +36303633244

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

3. Kezelt adatok köre, ideje, célja

3.1 Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok
Kezelt adatok köre: dátum, időpont, Felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat
Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha kitöltik az Ajánlatkérő űrlapot, illetve emailen, telefonon vagy közösségi médián keresztül díjmentes felmérést vagy előzetes költségbecslést kérnek. Ezen szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

3.2 Ajánlatkérés űrlap (felmérés kérés vagy tájékoztatás kérés)
Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, felújítandó lakás címe, alapterülete
Az adatkezelés időtartama: a beérkezett kéréseket email formájában a Google Inc. („Google”) Gmail szolgáltatásában a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt a legutolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év elteltével törli
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

3.3 Kapcsolatfelvétel emailben, közösségi médián keresztül, telefonon, postai úton

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakás címe és alapterülete, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során
Az adatkezelés időtartama:
– email-es megkeresés: a beérkezett kéréseket email formájában a Google Inc. („Google”) Gmail szolgáltatásában a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt a legutolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év elteltével törli.
– közösségi médián keresztüli megkeresés: a beérkezett megkereséseket a küldő nevével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adott közösségi média felület működési jellegétől függően, visszavonásáig, törléséig kezeljük
– telefonos megkeresés: a beérkezett megkereséseket a küldő nevével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt annak törléséig kezeljük
– postai megkeresés: a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkéntes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén – a honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@lakasvillanyszereles.hu email, illetve a fenti postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 1 hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

4. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

4.1 Átmeneti (session) cookie
A session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni
– érintettek köre: a honlapot látogató valamennyi Felhasználó
– kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál
– adatkezelés ideje: a honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik

4.2 Állandó (persistent) cookie
Állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz
– érintettek köre: a honlapot látogató valamennyi Felhasználó
– kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál
– adatkezelés ideje: ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap

4.3 Sütik (cookie-k) törlése
A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
• Chrome – Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
• FireFox – Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Internet Explorer – Cookie-k törlése és kezelése: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari – Sütik és webhelyadatok kezelése: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera – Sütik: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

4.4 Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást.
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő   felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
– érintettek köre: a honlapot látogató valamennyi Felhasználó
– kezelt adatok köre: analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
– adatkezelés ideje: a cookie jellegétől függően változó
– a weboldalon használt sütik:

Süti típusa Funkció/cél Felhasználási időtartam
_gid Google Analytics statisztikai célokra 1 nap
_gat Google Analytics statisztikai célokra 1 perc
_ga Google Analytics statisztikai célokra 2 év

4.4 Facebook
Adatkezelő közösségi média platformja a kommunikáció segítése végett össze van kapcsolva a honlappal. Az erre való kattintás és üzenetküldés eredményez adatkezelést. Ez esetben az adatkezelés célja a kapcsolattartáson túl a Facebook-hirdetések megjelenítése és azok hatékonyságának növelése (ún. Facebook pixel)
– érintettek köre: a honlapot látogató valamennyi Felhasználó
– kezelt adatok köre: név, e-mail, illetve technikai jellegű adatok
– adatkezelés ideje: visszavonásig, törlésig

5. Adatfeldolgozás

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043, USA
Web: https://www.google.com/intl/hu_hu/about/
Tevékenység: online marketing szolgáltatás, digitális analitika, digitális hirdetések
Az alábbi linkeken érhetők el a Google vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói:
– Google adatvédelem (általános információk az adatokról, kezelésükről és gyűjtésükről: https://privacy.google.com/
– A Google Adatvédelmi Nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
– A Google-termékek adatvédelmi útmutatója: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu
– A Google által a hirdetésekhez használt technológiák: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
– Hogyan használja a Google a cookie­kat?: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu  
– A Google által használt cookie-k típusai: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Facebook Inc.
Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA
telefon: +1 650-543-4800
Web: https://hu-hu.facebook.com
Tevékenység: online marketing szolgáltatás, közösségi média szolgáltatás, digitális hirdetések
A Facebook vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói az alábbi linkeken érhetők el:
– Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms 
– Facebook Adatkezelési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy 
– Facebook Közösségi alapelvek: https://hu-hu.facebook.com/communitystandards/ 
– Facebook – használati feltételek: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/update
– Facebook Hirdetési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/policies/ads 
– Facebook Cookie-k és más adattárolási technológiák: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 
– Facebook-képpont (Facebook pixel): https://hu-hu.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

6. Adatbiztonság

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

7. Felhasználót megillető jogok

7.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, és ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
Bara-Horváth Péter
Levelezési cím: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 4 fszt. 3.
E-mail cím: info@lakasvillanyszereles.hu
Telefonszám: +36303633244

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:
– kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében
– adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben
– adatforrás megjelölése

Adatkezelő a személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a rendelkezésére.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7.2 pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7.8 pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

7.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban megjelölt, pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha
– Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
– az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
– Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte
– Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
– Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre
– Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
– a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli
– a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
– népegészségügy területét érintő közérdek alapján
– a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

7.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül felhasználhassa. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)
Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:
– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

7.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a hivatkozott személyes adatokat Adatkezelő törli a rendszeréből.
Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud.

7.7. Kérelem teljesítésének határideje
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 7.1. – 7.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

7.8 Jogérvényesítési lehetőségek
Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.
Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
– Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Incidensek kezelése és egyéb rendelkezések

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot a honlapot használó Felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa a honlapján keresztül. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez az űrlap kitöltése során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.